Caffis


Siop Aran Hufen Ia

Byw bywyd un llwyaid ar y tro! Dyna beth fyddwn i yn ei ddweud, ac mi rydwi’n gobeithio y byddwch yn cytuno â mi unwaith i chi brofi fy hufen iâ arbennig. Digwyddodd rhywbeth hudolus pan ddaethom i fyw i ymyl mynydd mawreddog yr Aran 9 mlynedd yn ôl. Roedd y golygfeydd anhygoel o’r dyffryn yma yn Eryri, cyfeillgarwch a didwylledd pobl yr ardal,

Yr Hwb - The Hub

Restaurant and Cafe, Children's play and countryside, for locals, visitors, walkers and families.